COGVIO NEWS

Vážení uživatelé COGVIO aplikací,

květen 2022

přinášíme Vám třetí vydání COGVIO News – souhrn nejdůležitějších změn v legislativě a informací z oblasti market accessu a pricingu, novinek ve Vašich COGVIO aplikacích i s tipy & triky pro jejich efektivnější využití.

Regulace cen a úhrad

Shrnutí revizí maximálních cen a úhrad

Hloubkové revize byly dříve u cen a úhrad součástí běžné praxe Ústavu. Od nového roku se však jejich periodicita zrušila a jedinou, zákonem danou podmínkou, je uskutečnění první hloubkové revize úhrad, kterou Ústav zahájí do 3 let ode dne vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení úhrady prvního léčivého přípravku zařazeného do dané referenční skupiny.

V případě zkrácené revize maximálních cen můžeme nyní očekávat periodicitu nejméně jedenkrát za 3 roky. U úhrad je zahájení zkrácené revize možné, stejně jako dříve, na žádost nebo ex-offo.

Jak je to s žádostí o změnu obsahu podání?

Při žádosti o stanovení ceny a úhrady nebo změně úhrady je od nového roku v souladu s § 39g odst. 5 Zákona č. 48/1997 Sb. možné pouze dvakrát požádat (dříve nebylo specifikováno) o změnu obsahu podání dle § 41 odst. 8 správního řádu (nevztahuje se na změnu návrhu výše MC/úhrady, je-li nižší než stanovená podle příslušných ustanovení).

Sekci pro Vás připravuje
Soňa Třetinová
Market Access Specialist

Produktové novinky

Snadné vyhledávání s předvoleným referenčním košem

Vyhledávání zahraničních cen léčivých přípravků v rámci referenčního koše je nejběžnější praxí při používání Price Monitoru.

Nově není třeba vybírat konkrétní země nebo cenové zdroje. V nabídce Search Settings stačí zvolit požadovaný referenční koš (např. CZ reference sources - Max Price nebo CZ reference sources - Reimbursement). Váš výběr zůstane uložený i po odhlášení z aplikace.

V případě, že se změní např. Seznam referenčních zdrojů publikovaný Ústavem, CZ referenční koš se v Price Monitoru updatuje automaticky. Stejně tak updatujeme i další referenční koše (pokud od nás odebíráte zahraniční IRP moduly). Můžete se tedy spolehnout, že Vaše zvolená skupina zdrojů bude vždy v souladu s aktuální metodikou.

Sekci pro Vás připravuje
Tomáš Koubský
Product Manager

Tipy & triky

Chcete vědět, která SŘ probíhala paralelně?

Zajímavý grafický náhled na kolísání cen a úhrad s návazností na uplynulá i aktivní SŘ nabízí aplikace Market Access Monitor. Kde přesně ho najdete?

  1. Otevřete si zvolený přípravek v modulu Léčivé přípravky.
  2. Klikněte na záložku Časové řady.
  3. V dolní části stránky najdete přehled SŘ, která se týkají zvoleného přípravku.

Sekci pro Vás připravuje
Kristýna Vlachová
Account Manager