Pharma Report 2023

Rádi bychom Vám představili Cogvio Pharma Report 2023, jehož cílem je zpřístupnit vám nejnovější statistiky z trhu za rok 2022. Naše publikace slibuje komplexní přehled toho nejzajímavějšího z českého lékového trhu tak, aby vám neunikly žádné důležité informace.

Na aktuálních datech se společně podíváme na vývoj nákladů na léky –⁠ od těch se stanovenou úhradou po ty hrazené na § 16. Podíváme se na to, které účinné látky a terapeutické skupiny byly nejnákladnější. Nezapomeneme ani na žebříček top farmaceutických firem působících na českém trhu z pohledu tržeb.

Nahlédneme podrobněji do centrové péče a budeme se věnovat analýze celkových a průměrných nákladů či rozdělení počtu pacientů dle diagnostických skupin v Úhradové vyhlášce. Zhodnotíme si také vstup nových terapií do centrové péče.

V části věnované Statistikám správních řízení se detailně zaměříme na správní řízení, abychom zjistili, kolik těchto řízení proběhlo či jaká byla průměrná délka trvání. Část analýzy věnujeme také velmi aktuálnímu tématu výpadků léků v České republice.

Nakonec se podíváme na Českou republiku v kontextu evropského systému externího cenového referencování. Srovnáme ceny léků v Česku s evropským průměrem a podíváme se na to, kolik zemí používá české ceny jako referenci a jak naše metodika ERP odpovídá mezinárodním doporučením.

Náš report je plný zajímavých dat a analýz, které vám poskytnou cenný pohled na léčivý trh v České republice. Věříme, že si čtení Cogvio Pharma Reportu 2023 užijete stejně jako my jeho vytváření.

Ukázky z reportu

Náklady na léky na předpis v maximálních úhradách v mld. Kč

Roky 2021 a 2022 byly z pohledu vývoje nákladů na léky relativně dynamické. Náklady zdravotních pojišťoven na léky v roce 2022 meziročně vzrostly o 9,2 %, což byl nejvyšší nárůst za posledních 5 let.

Náklady na léky na předpis dle typu léku

Inovativní a moderní léčba vstupuje téměř výhradně do centrové péče, což z ní dělá stále více rostoucí skupinu z pohledu celkových nákladů na léky. Zatímco v roce 2017 centrové léky tvořily 27 % celkových nákladů v roce 2022 to bylo již 39 %.

Podíl pacientů dle DG skupiny dle ÚV v roce 2022

Největší skupinou z pohledu počtu pacientů v diagnostických skupinách centrové péče dle Úhradové vyhlášky byla oftalmologie (20%), revmatologie (17%) a onkologie (14%).

COGVIO Consulting

Empowering your journey to success by providing exceptional reports utilizing data from RWE and a multitude of global pricing sources

Anastasie Halas
Anastasie Halas Consulting Lead contact me

Podíl schválených žádostí o úhradu na základě §16

Pojišťovny každoročně neschválí 2-3 % žádostí o úhradu na § 16.

Celkové náklady pojišťoven na § 16 rostou velice dynamickým tempem - za poslední 3 roky v průměru o 49 % meziročně.

Počet SÚKL kódů a účinných látek s nahlášeným výpadkem

Počet nahlášených výpadků léků měl v ČR v roce 2022 zřetelně rostoucí tendenci s prozatímním vrcholem v Q4 2022, kdy výrobci nahlásili výpadek u 1 419 SÚKL kódů a 498 účinných látek.

Co v reportu najdete:

Vývoj lékového trhu
Centrová péče
Statistiky správních řízení
Výpadky a dostupnost léků
ČR v kontextu evropského systému cenového referencování
Cena reportu je:
10 000 bez DPH

Mám zájem o report: