Výpočet maximální prodejní ceny (s marží a DPH) / ceny výrobce (bez marže a DPH)

Ujistěte se prosím, že přípravky, jejichž cenu simulujete, nespadají do jedné z níže uvedených výjimek. Pro tyto výjimky je nutné použít jiný než následující obecný výpočet.

  1. Podíly na obchodní přirážce uvedené v odstavci 6 se neuplatní u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely se stanovenými symboly pro vykazování úhrady „C1“, „C2“, „C3“, „D“, „S“ 34 a v případě léčivých přípravků uvedených v § 77 odst. 1 písm. c) bod 3 a 4 zákona o léčivech.
  2. Maximální obchodní přirážka u hromadně vyráběných radiofarmak činí 27 % ze základu.
Použitý cenový předpis: 1/2024/FAR 1/2019/FAR 1/2013/FAR

Výsledky dle cenového předpisu 1/2024/FAR
Parametry cenového předpisu 1/2024/FAR

pásmo % sazba nápočet DPH max. podíl OP distributora min. podíl OP výdeje rozsah

Výsledky dle cenového předpisu 1/2019/FAR
Parametry cenového předpisu 1/2019/FAR

pásmo % sazba nápočet DPH max. podíl OP distributora min. podíl OP výdeje rozsah

Výsledky dle cenového předpisu 1/2013/FAR
Parametry cenového předpisu 1/2013/FAR

pásmo % sazba nápočet DPH max. podíl OP distributora min. podíl OP výdeje rozsah