Ve spolupráci a za odborné garance:

Lékový Informační Servis pro partnery v Revmatologii Září 2020

Změny úhrad a indikačních omezení revmatologických přípravků

Název LP Cesta podání Účinná látka Nová a změněná
indikační omezení
Úhrada [Kč] Nová úhrada k 1. 9. 2020 [Kč] Změna úhrady [%]
ORENCIA
125MG INJ SOL 4X1ML II
s. c. ABATACEPT ne 26 571,66 19 218,10 -28 %
ORENCIA
250MG INF PLV CSL 1+1XSTŘ
i. v. ABATACEPT ne 8 857,20 6 404,02 -28 %
RINVOQ
15MG TBL PRO 28 KAL
p. o. UPADACITINIB nová: 1. úhrada 18 557,72 18 557,72 0 %
ERELZI
50MG INJ SOL 4X1ML
s. c. ETANERCEPT nová: 1. úhrada 12 090,58 12 090,58 0 %
ERELZI
50MG INJ SOL 4X1ML
s. c. ETANERCEPT nová: 1. úhrada 12 090,58 12 090,58 0 %
HUMIRA
40MG INJ SOL 2X0,4ML
s. c. ADALIMUMAB změna: 2. úhrada 12 090,84 12 090,84 0 %
HUMIRA
40MG INJ SOL 2X0,4ML I
s. c. ADALIMUMAB změna: 2. úhrada 12 090,84 12 090,84 0 %
HUMIRA
40MG INJ SOL 2X0,4ML III
s. c. ADALIMUMAB změna: 2. úhrada 12 090,84 12 090,84 0 %
ROACTEMRA
162MG INJ SOL ISP 4X0,9ML
s. c. TOCILIZUMAB změna: 1. úhrada 26 571,54 19 218,02 -28 %
ROACTEMRA
162MG INJ SOL PEP 4X0,9ML
s. c. TOCILIZUMAB změna: 1. úhrada 26 571,54 19 218,02 -28 %
ROACTEMRA
20MG/ML INF CNC SOL 4X10ML
i. v. TOCILIZUMAB změna: 1. úhrada 35 428,75 25 624,03 -28 %
ROACTEMRA
20MG/ML INF CNC SOL 4X20ML
i. v. TOCILIZUMAB změna: 1. úhrada 70 857,50 51 248,07 -28 %
ROACTEMRA
20MG/ML INF CNC SOL 4X4ML
i. v. TOCILIZUMAB změna: 1. úhrada 14 171,49 10 249,61 -28 %
COSENTYX
150MG INJ SOL PEP 2X1ML
s. c. SEKUKINUMAB změna: 1. úhrada 26 228,05 26 228,05 0 %
TALTZ
80MG INJ SOL PEP 2X1ML
s. c. IXEKIZUMAB změna: 1. úhrada 48 289,01 48 289,01 0 %
KEVZARA
150MG INJ SOL 2X1,14ML
s. c. SARILUMAB ne 19 928,72 14 413,55 -28 %
KEVZARA
150MG INJ SOL 2X1,14ML
s. c. SARILUMAB ne 19 928,72 14 413,55 -28 %
KEVZARA
200MG INJ SOL 2X1,14ML
s. c. SARILUMAB ne 26 571,63 19 218,07 -28 %
KEVZARA
200MG INJ SOL 2X1,14ML
s. c. SARILUMAB ne 26 571,63 19 218,07 -28 %

Současný stav správních řízení

Revize cen a úhrad

Léčivé přípravky

OLUMIANT 4MG TBL FLM 35 I

Typ SŘ

Změna VaPÚ

Referenční skupina

L04/37; L04/39

Referenční indikace

baricitinib; inhibitory JAK k terapii revmatoidní artritidy


Zahájeno

2. 8. 2019

Skončeno

-

Žádost – podání (datum)

2. 8. 2019

Rozhodnutí (datum)

11. 9. 2020

Žádost – podání (komentář)

Žádost SZP o změnu výše a podmínek úhrady léčivého přípravku s obsahem baricitinibu, resp. snížení úhrady podle srovnatelně účinné terapie - léčivé přípravky zařazené do referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parenterální (SUKLS256885/2017).

Rozhodnutí (komentář)

V podstatě pozitivní meritorní rozhodnutí ve správním řízení vedeném o žádosti SZP o změnu úhrady léčivého přípravku s obsahem baricitinibu, konkrétně o snížení úhrady podle srovnatelně účinné terapie - léčivé přípravky zařazené do referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parenterální (sp. zn. SUKLS256885/2017). Přípravek náleží do pseudoreferenční skupiny inhibitorů JAK. Podmínkou základní úhrady je předléčení alespoň jedním anti TNF-alfa, čímž anti TNF-alfa nemůže být srovnatelně účinnou terapií v základní úhradě. Avšak pro pacienty dosud neléčené biologickou/cílenou léčbou byla stanovena jedna další úhrada, která vychází ze srovnatelně účinné terapie léčivými přípravky z referenční skupiny 70/2 – imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parenterální a je ve výši 354,8597 Kč za ODTD.

Revmatologické přípravky na pozitivních listech zdravotních pojišťoven

Název LP Cesta podání Účinná látka VZP pozitivní list VZP úhrada za balení [Kč] SZP pozitivní list SZP úhrada za balení [Kč]
RIXATHON
100MG INF CNC SOL 2X10ML
i. v. RITUXIMAB Ne - Ano 8 628,58
RIXATHON
500MG INF CNC SOL 1X50ML
i. v. RITUXIMAB Ne - Ano 21 695,74

Indikační omezení revmatologických léčivých přípravků

u kterých došlo ke změně nebo byla stanovena nově, jsou v plném znění k dispozici na tomto odkazu.